Javni pozivi i natječaji

Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol

Objavljeno: 11. listopada 2017.

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a na temelju Zapisnika o otvaranju ponuda za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL te pregleda prijava pristiglih na oglas, Povjerenstvo za provedbu oglasa, donosi

P O Z I V
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL

Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima koji su se prijavili na oglas i ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL u Upravni odjel za lokalnu samoupravu.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 12. listopada 2017. godine, s početkom u 09,00 sati, a pozvani su sljedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa:

u 09,00 sati:

1. DIJANA SAFIĆ
2. IFIGENIJA RAČIĆ SARIĆ

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.


Povjerenstvo za provedbu oglasa