Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za pokretanje postupka evidentiranja nerazvrstane ceste Šumica u Brodskom Vinogorju

Objavljeno: 26. rujna 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD SLAVONSKI BROD
Gradonačelnik
Vukovarska 1
35 000 Slavonski Brod
tel. 035/217-091
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
www.slavonski-brod.hr

 

KLASA: 940-01/17-01/508
URBROJ: 2178/01-05-17-3
Slavonski Brod, 25. rujna 2017. godine

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne Novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja središnjeg ureda Državne geodetske uprave o snimku i geodetskom elaboratu izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. godine, Grad Slavonski Brod kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Slavonskog Broda, objavljuje

JAVNI POZIV

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta ''Šumica'' u Slavonskom Brodu na k.č. br. 1474, 1374/2, 1376/1, 1380/2, 1380/1, 1381 i 1382/1 k.o. Brodsko Vinogorje, da Grad Slavonski Brod kao upravitelj započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste Šumica u navedenoj katastarskoj općini. Radovi započinju dana 29. rujna 2017. godine i od toga datuma Grad Slavonski Brod započinje s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izvedena nerazvrstana cesta, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Stjepana Rakitića, dipl.ing.geod. GEO 76 iz GEOKOD d.o.o. Slavonski Brod, M. Gupca 30.
Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja 2. listopada 2017. godine od 08:00 – 9:00 sati u zgradi Gradske uprave u Slavonskom Brodu, Vukovarska ulica 1.