Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - promjenu namjene i uporabu građevine stambene namjene

Objavljeno: 25. rujna 2017.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine za
- promjenu namjene i uporabu građevine stambene namjene - PROMJENA NAMJENE LOKALA BR. 16 NA PRVOM KATU STAMBENO -POSLOVNE GRAĐEVINE IZ POSLOVNE NAMJENE (LOKAL) U STAMBENU NAMJENU (STAN),
na građevnoj čestici k. č. br. 3512 k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, P. Krešimira IV br. 36).

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta - - promjenu namjene i uporabu građevine stambene namjene (pdf)