Javni pozivi i natječaji

Poziv kandidatu na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol

Objavljeno: 22. rujna 2017.

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
Povjerenstvo za provedbu oglasa
KLASA:112-02/17-01/7
URBROJ: 2178/01-07-17-8
Slavonski Brod, 22. rujna 2017. godine

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a na temelju Zapisnika o otvaranju ponuda za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL te pregleda prijava pristiglih na oglas, Povjerenstvo za provedbu oglasa, donosi

P O Z I V
kandidatu na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto

VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL

Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatkinji koja se prijavila na oglas i ispunjava formalne uvjete oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU I PROTOKOL u Upravni odjel za lokalnu samoupravu.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 25. rujna 2017. godine, s početkom u 09,00 sati, a pozvana je sljedeća kandidatkinja koja ispunjava formalne uvjete oglasa:

u 09,00 sati:

1. DIJANA SAFIĆ

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.