Ispis

Na temelju članka 3. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 8/12; 1/14 ), Gradonačelnik raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada na adresi:

1. Ante Starčević 4, ukupne površine 81,63 m2

  • Namjena prostora : trgovina elektromaterijala, odjeće, obuće, video uređaja, proizvodi kućne radinosti, antikviteti, umjetnička djela, suveniri, brušeno staklo, proizvodi od stakla i porculana, parfumerija
  • Početna cijena:2 742,76 kuna / mjesečno
  • Osiguranje naplate potraživanja: jedna bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika
  • Poslovni prostor se izdaje u zakup na vrijeme od 5 godina.
    Poslovni prostor se daju u zakup u viđenom stanju.


Prilog:
- Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (pdf)