Javni pozivi i natječaji

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

Objavljeno: 25. rujna 2017.

Na temelju članka 3. Odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 8/12; 1/14 ), Gradonačelnik raspisuje

N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada na adresi:

1. Ante Starčević 4, ukupne površine 81,63 m2


Prilog:
- Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (pdf)