Javni pozivi i natječaji

Ponovljeni natječaj za prodaju rabljenih vozila u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

Objavljeno: 07. rujna 2017.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.), članka 47. Statuta Grada Slavonskog Broda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 6/09. i 13/10. i Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 4/12., 5/12., 6/13. i 5/14.) i Pravilnika o načinu raspolaganja s dugotrajnom proizvedenom imovinom u vlasništvu Grada Slavonskog Broda, raspisuje se

Ponovljeni natječaj za prodaju rabljenih vozila u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (pdf)

PREDMET NATJEČAJA
Raspisuje se ponovljeni natječaj za prodaju rabljenog vozila u vlasništvu Grada Slavonskog Broda, kako slijedi:
OSOBNI AUTOMOBIL marke AUDI A6 3.0 TDI QUATTRO ,
Početna cijena: 56.530,71 kuna  koja je ujedno i najniža cijena po kojoj se automobil može prodati.
godina proizvodnje:    2007.
broj šasije: WAUZZZ4F47N140952
snaga motora: 171kW
radni obujam motora: 2967 ccm
broj sjedala: 5
broj vrata: 4
boja vozila: siva