Javni pozivi i natječaji

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme - upravni referent - komunalni redar

Objavljeno: 06. rujna 2017.

Na temelju odredbe članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. i  61/11. dalje:ZSNLP(R)S ) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 15. ožujka 2016., 6. srpnja 2016. i 16. studenog 2016. godine, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda objavljuje

O G L A S
za prijem  u službu na određeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo, na radno mjesto

- upravni referent 1 - komunalni redar
1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme -  radi obavljanja privremenih poslova do 6 mjeseci, uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci.

 

Prilog:
- Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme - upravni referent - komunalni redar (pdf)
- Upute i obavijesti kandidatima (pdf)