Javni pozivi i natječaji

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - Viši stručni suradnik za javnu nabavu

Objavljeno: 22. kolovoza 2017.

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda, pročelnica Upravnog odjela financije i računovodstvo Grada Slavonskog Broda, raspisuje

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

u Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za financije i računovodstvo na radno mjesto

- VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA JAVNU NABAVU
      - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova do 6 mjeseci, uz mogućnost produženja za još 6 mjeseci.


Prilog:
- Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - Viši stručni suradnik za javnu nabavu (pdf)
- Upute i obavijesti kandidatima (pdf)