Javni pozivi i natječaji

Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za tehničke i komunalne poslove u upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo

Objavljeno: 03. srpnja 2017.

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a na temelju Zapisnika o otvaranju ponuda za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA TEHNIČKE I KOMUNALNE POSLOVE te pregleda prijava pristiglih na oglas, Povjerenstvo za provedbu oglasa, donosi

POZIV
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA TEHNIČKE I KOMUNALNE POSLOVE u Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo

Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima  koji su se prijavili na oglas i ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik 1 za tehničke i komunalne poslove u Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo. Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 4. srpnja 2017. godine s početkom u 11,00 sati, a pozvani su sljedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa:

1.    Robert Belir
2.    Ivan Poleksić
3.    Ivan Cvitković
4.    Robert Lacković
5.    Tamara Mokricki
6.    Željko Jozinović

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.