Javni pozivi i natječaji

Poziv kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto samostalni upravni referent za pravne poslove i poslove izdavanja dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje

Objavljeno: 03. srpnja 2017.

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08. i 61/11.), a na temelju Zapisnika o otvaranju ponuda za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT 1 ZA PRAVNE POSLOVE I POSLOVE IZDAVANJA DOZVOLA I AKATA U PROVEDBI DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE te pregleda prijava pristiglih na oglas, Povjerenstvo za provedbu oglasa, donosi

POZIV
kandidatima na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT 1 ZA PRAVNE POSLOVE I POSLOVE IZDAVANJA DOZVOLA I AKATA U PROVEDBI DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE


Upućuje se poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima  koji su se prijavili na oglas i ispunjavaju formalne uvjete oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT 1 ZA PRAVNE POSLOVE I POSLOVE IZDAVANJA DOZVOLA I AKATA U PROVEDBI DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE u Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Prethodna provjera znanja i sposobnosti održati će se u Velikoj vijećnici Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, dana 4. srpnja 2017. godine, a pozvani su sljedeći kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa prema sljedećem rasporedu:
 

u 9,00 sati
1. Đurđica Živić
2. Jelena Krijan
3. Jelena Fogadić
4. Marina Jira
5. Mia Bančić
6. Mario Jelinić
7. Anita Citerbart
8. Mirjana Sivrić
9. Dubravka Beraković

u 10,00 sati
1. Tanja Marušić
2. Karlo Rukavina
 

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.