fbpx
Ispis

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda (KLASA:112-01/16-01/9;2178/01-07-16-4 od 15. ožujka 2016. godine, KLASA:112-01/16-01/9; 2178/01-07-16-13 od 6. srpnja 2016. godine, KLASA:112-01/16-01/9, URBROJ:2178/01-07-16-23 od 16. studenog 2016. godine, KLASA:112-01/16-01/9, URBROJ:2178/01-07-16-27 od 22. svibnja 2017. godine,  , raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

u Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za integrirana teritorijalna ulaganja na radno mjesto

- VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA OPERACIJE IZ PODRUČJA UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI
      - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme


Objavljeno u NN br. 62/2017 30.6.2017. godine
Rok za dostavu 10.7.2017. godine

 

Prilog:
- Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme viši stručni suradnik za operacije iz područja učinkoviti ljudski potencijali (pdf)