Javni pozivi i natječaji

Javni natječaj za imenovanje u službu pročelnika Upravnog odjela za integrirana teritorijalna ulaganja na neodređeno vrijeme

Objavljeno: 30. lipnja 2017.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11. dalje: ZSNLP(R)S) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda, Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje u službu pročelnika Upravnog odjela za integrirana teritorijalna ulaganja na neodređeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za integrirana teritorijalna ulaganja, na radno mjesto

- pročelnik Upravnog odjela
      - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme


Objavljeno u NN br. 62/2017 30.6.2017. godine
Rok za dostavu 10.7.2017. godine


Prilog:
- Javni natječaj za imenovanje u službu pročelnika Upravnog odjela za integrirana teritorijalna ulaganja na neodređeno vrijeme (pdf)