Javni pozivi i natječaji

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme - viši stručni suradnik za predškolski, školski odgoj i sport

Objavljeno: 20. lipnja 2017.

Na temelju odredbi članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08. i 61/11 . dalje : ZSNLP(R)S )
pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Slavonskog Broda objavljuje

OGLAS
za prijem u službu na određeno vrijeme

U Grad Slavonski Bred, u Upravni odjel za društvene djelatnosti, na radno mjesto
- viši stručni suradnik 1 - za predškolski, školski odgoj i sport
- 1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme - zamjene duže vrijeme odsutne službenice

 

- Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme za prijem u službu na određeno vrijeme (pdf)