• Ostanite doma

Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekonstrukcija i dogradnja međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Slavonski Brod

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava - REKONSTRUKCIJA l DOGRADNJA MEĐUNARODNOG CESTOVNOG GRANIČNOG PRIJELAZA SLAVONSKI BROD- BROD, na k.č. br.3678/2 k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Graničn i prijelaz Sl. Brod - Brod).

ll. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.06.2017. godine u 13:00 sati, na lokaciji Grad Slavonski Brod, Gradska uprava (soba 28), Vukovarska 1, Sl. Brod.

Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekonstrukcija i dogradnja međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Slavonski Brod (pdf)

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekonstrukcija i dogradnja međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Slavonski Brod