Javni pozivi i natječaji

Javni poziv

Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne Novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja središnjeg ureda Državne geodetske
uprave o snimku i geodetskom elaboratu izvedenog stanja javnihi nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012.
godine, Grad Slavonski Brod kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Slavonskog Broda,

objavljuje
JAVNI POZIV


Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koji graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste “Ulica Šiška Menčetića” na k.č. br. 5233/1 u k.o. Slavonski Brod, zatim “Ulica Čaplja IV” na k.č. br. 2543/69, 2683/6, 2682/6, 2682/17,2682/12i2681/9u k.o.Podvinje,te “Turopoljskaulica” na k.č.br. 914/52, 932/2i 931/8 u k.o. Slavonski Brod i k.č. br. 2103/192 i 2103/218 u k.o. Brodski Varoš, da Grad Slavonski Brod kao upravitelj započinje s postupkom evidentiranja navedenih nerazvrstanih cesta u navedenim katastarskim općinama.Radovi započinju dana 16. svibnja 2017. godinei od toga datuma Grad Slavonski Brod započinje s obilježavanjem granica zemljišta, na kojem su izvedene nerazvrstane ceste, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Stjepana Rakitića, dipl.ing.geod. GEO 76 iz GEOKOD d.o.o. Slavonski Brod, M. Gupca 30. Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem mogui zvršiti uvid uGeodetski elaborat izvedenog stanja 19.svibnja 2017. godine od 08.00-9.00 sati u zgradi Gradske uprave u Slavonskom Brodu, Vukovarska ulica 1.

KLASA: 940-01/17-01/234
URBROJ: 2178/01-05-17-3
Slavonski Brod, 12. svibnja 2017. godine

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00