Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - za izgradnju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava - izgradnja sjevernog kolnika i rekonstrukcija južnog kolnika ul. Petra Svačića (D72) u Slav. Brodu, duljine 1,0km

Objavljeno: 24. travnja 2017.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava - izgradnja sjevernog kolnika i rekonstrukcija južnog kolnika ul. Petra Svačića (D72) u Slav. Brodu, duljine 1,0km, 2. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 1895/2, 1895/4, 1895/5, 1896/1, 1896/4, 1896/1, 1900/1, 1900/2, 1900/3, 1903, 1906, 1907, 2492/1, 2494/1 , 2494/2, 2495/1 , 2503/1, 2503/15, 2503/16, 2503/38, 2503/40, 2503/42, 2503/43, 4895/1, 4895/2, 4895/3, 4993/1 , 4993/5, 4993/1 O, 4996, 4997, 4998, 4999/1, 5002/2, 5003/4 i 5003/6 k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Ulica P. Svačića).

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)