Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije

Objavljeno: 20. travnja 2017.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

- građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije- izgradnja kabelskog dalekovoda KB 1 0(20) kV, KMNN 0,4 kV Brodsko Vinogorje, rasklopište, interpelacija i povezivanje postojećih transformatorskih stanica, građevina 2. skupine

Prilog
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)