Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja u javnom radu na području Grada Slavonskog Broda u 2017. godini

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) u svezi s Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanje koji se provodi preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, gradonačelnik Grada Slavonskog Broda objavljuje

Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja u javnom radu na području Grada Slavonskog Broda u 2017. godini

Grad Slavonski Brod je inicijator javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba s područja grada Slavonskog Broda u 2017. godini na sljedećim poslovima:
1. Program "Revitalizacija okoliša" -  NKV fizički radnik  - 20 izvršitelja
planirano trajanje programa - 6 mjeseci
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave Javnog poziva na Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno do 12. travnja 2017. godine.

Prijave na poziv, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se osobno u Pisarnicu ili putem pošte na adresu: Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod s naznakom „javni radovi – naziv Programa Revitalizacija okoliša

Prijava treba sadržavati sljedeće:
Kratak životopis sa osobnim podacima, posebno kontakt podatke i OIB te uputnicu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za program javnog rada

Podatak o izabranim kandidatima za Program javnih radova objaviti će se na službenoj internetskoj  stranici Grada Slavonskog Broda.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja u javnom radu na području Grada Slavonskog Broda u 2017. godini