fbpx
Ispis

Na temelju odredbe članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. i  61/11. dalje:ZSNLP(R)S ) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 15. ožujka 2016., 6. srpnja 2016. i 16. studenog 2016. godine, pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda objavljuje

Oglas za prijem  u službu na određeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za lokalnu samoupravu, na radno mjesto

- stručni referent 1 - za poslove pisarnice i arhiva
1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme  radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika

Prilog:
- Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme (pdf)
- Upute i obavijesti kandidatima (pdf)