Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izgradnja odvodne mreže grada Slavonskog Broda, projekt "Brod 2" - ušće vodotoka Mrsunja

Objavljeno: 03. veljače 2017.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine, izgradnja građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog
sustava - izgradnja odvodne mreže grada Slavonskog Broda, projekt "Brod 2" - ušće vodotoka Mrsunja s pripadnom crpnom stanicom na katastarskim česticama k.č.br. 2477/1, 2476/1, 2474/2, 2472/10, 2470/1, 2469/1, 2467/17, 2466/13, 2464/7, 2464/5, 2463/13, 2462/6, 2460/4, 2460/5, 2460/2, 3167/1, 2758, 2759, 2748/1. 2748/2, 3305, 3309, 3166, k.o. Brod.Varoš i k.č.br. 3677/5, 3705/1, 3678/1 k.o. Slavonski Brod, (Slavonski Brod, ušće vodotoka Mrsunja)

- Javni poziv za uvid u spis predmeta - izgradnja odvodne mreže grada Slavonskog Broda, projekt "Brod 2" - ušće vodotoka Mrsunja (pdf)