Javni pozivi i natječaji

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Objavljeno: 31. listopada 2016.

Sukladno objavljenom natječaju za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto -  samostalni upravni referent 1  - za izdavanja dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje u Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Liste kandidata prijavljenih na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, p o z i v a m o  Vas da pristupite provjeri znanja i sposobnosti dana 2. studenoga 2016. godine (srijeda)  u vijećnicu Gradske uprave Slavonski Brod ( Tvrđava), Vukovarska br. 1.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provest će se sukladno Uputama i obavijestima kandidata za prijem u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto -  samostalni upravni referent 1  - za izdavanja dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje na neodređeno vrijeme, objavljen na Web stranici Grada Slavonskog Broda, www.slavonski-brod.hr ,

s početkom u 09,00 sati

1. Ana Panić
2. Ivona Duždagić