Ispis

Na temelju odredbe članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08. i 61/11. dalje : ZSNLP(R)S ) pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda objavljuje

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, na radno mjesto
- samostalni upravni referent 1 – za izdavanja dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje
- 1 izvršitelja/ica na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci, uz mogućnost produženja za još šest (6) mjeseci - obavljanja privremenih poslova

Prilog:
- Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme (pdf)
- Upute i obavijesti kandidatima (pdf)