Javni pozivi i natječaji

Oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (NN, br. 57/12, 120/12), Grad Slavonski Brod raspisuje i objavljuje oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto:

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA GOSPODARSTVO I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
Razina obrazovanja: magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
Broj izvršitelja: 1

2. VIŠI STRUČNI REFERENT 1 ZA GOSPODARSTVO
Razina obrazovanja: sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne ili ekonomske struke
Broj izvršitelja: 1

3. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA PRAVNE POSLOVE
Razina obrazovanja: magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
Broj izvršitelja: 2

4. VIŠI STRUČNI REFERENT 1 ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Razina obrazovanja: sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne struke
Broj izvršitelja: 1

5. VIŠI STRUČNI SURADNIK 1 ZA EKONOMSKO FINANCIJSKE POSLOVE
Razina obrazovanja: magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke
Broj izvršitelja: 2

6. VIŠI STRUČNI REFERENT 1 ZA NAPLATU PRIHODA
Razina obrazovanja: sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik upravne ili ekonomske struke
Broj izvršitelja: 2

7. SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT 1 ZA PRAVNE POSLOVE I POSLOVE IZDAVANJE DOZVOLA I AKATA U PROVEDBI DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA
Razina obrazovanja:  magistar struke ili stručni specijalist pravne struke
Broj izvršitelja: 3

8. STRUČNI REFERENT 1 ZA POSLOVE PISARNICE I ARHIVA
Razina obrazovanja: SSS upravne ili ekonomske struke
Broj izvršitelja: 2


Oglas je otvoren od  1. srpnja 2016. godine do 11. srpnja 2016. godine.  

Uz zamolbu kandidati su dužni dostaviti: životopis, presliku osobne iskaznice ili domovnice, presliku diplome kao dokaz o stručnoj spremi.
Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Zamolbe s dokumentacijom dostaviti na adresu:
Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod (s naznakom)
„oglas: stručno osposobljavanje – ne otvarati“

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE
U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici

Radno vrijeme Gradskih blagajni:
-
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak  07:30-18:30, Subota  08:00-12:00
- Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota  07:00-13:00

Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa