Javni pozivi i natječaji

Zahtjev za nabavku školskih udžbenika roditelji osnovnoškolaca mogu predati do 30. lipnja

Objavljeno: 09. lipnja 2016.

skolski pribor1 resizeGrad Slavonski Brod je u školskoj godini 2014./2015. financirao nabavu novih školskih udžbenika za 266 učenika gradskih osnovnih škola, a 2015./2016. školske godine izvršena je razmjena i nadokupljeni su udžbenici koji su nedostajali.
Gradska uprava ovim putem moli sve roditelje koji su u školskoj 2015./2016. godini stekli pravo na besplatne udžbenike da u što kraćem vremenu vrate školske udžbenike u gradske osnovne škole, jer u tom slučaju, ukoliko i dalje ispunjavaju uvjete, imaju pravo na besplatne udžbenike za svoje školarce u novoj školskoj godini.
Pozivamo sve roditelje koji ispunjavaju uvjete da podnesu zahtjev za nabavkom školskih udžbenika od strane Grada. Razmjena udžbenika će se obaviti u školama, a ukoliko ne bude dovoljan broj udžbenika Grad Slavonski Brod će sufinancirati nabavu školskih udžbenika s 300,00 kuna po učeniku od I. – IV. razreda osnovne škole, te sa 600,00 kuna po učeniku V. – VIII. razreda osnovne škole. Pravo na nabavku školskih udžbenika imaju učenici iz obitelji s troje i više djece, kojima su mjesečni neto prihodi kućanstva manji od 2.000,00 kuna po članu obitelji, a koji ne ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu kod Centra za socijalnu skrb.
Korisnici zajamčene minimalne pravo na sufinanciranje udžbenika ostvarit će u skladu s odlukom Ministarstva socijalne politike i mladih.
Zahtjevu za nabavku udžbenika, koji je moguće preuzeti u Pisarnici Gradske uprave i na službenoj web stranici Grada Slavonskog Broda, roditelji učenika iz obitelji s troje i više djece obvezno moraju priložiti sljedeće dokaze:
a. Preslike osobnih iskaznica roditelja ili skrbnika
b. Preslike rodnih listova djece
b. Potvrdu Porezne uprave o visini dohotka u 2015.godine (za oba roditelja i radno
  sposobne članove kućanstva )
c. Za roditelje i članove kućanstva koji su nezaposleni – Potvrda Hrvatskog zavoda za
  zapošljavanje – Područni ured Slavonski Brod o vođenju u evidenciji nezaposlenih
  osoba
d. Za zaposlene roditelje i članove kućanstva – potvrda o plaći za zadnja tri mjeseca
e. Ostala primanja u kućanstvu ( mirovina , rodiljna naknada…) – potvrda
f. Potvrde -osnovne ili srednje škole o redovnom upisu u školsku godinu
  2016./2017. (za sve učenike iz obitelji)
  - fakulteta ili veleučilišta o redovitom školovanju (za studente iz obitelji)
g. Preslika računa podnositelja zahtjeva (IBAN račun)
Zahtjeve za nabavku udžbenika u novoj školskoj godini dostaviti najkasnije do 30. lipnja 2016. godine.

Zahtjev za nabavku udžbenika