Ispis

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine, izgradnja građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava - izgradnja kolnika u ulici Trešnjica na katastarskim česticama k.č.br. 6226/2, 6287/2, 5677/1 k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, Ulica Trešnjica)

Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)