Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.

Objavljeno: 25. svibnja 2016.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građev i nske dozvole za
• građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava želj ezničkog prometa - IZGRADNJA NOVOG PROPUSTA U km 222+836 PRUGE NOVSKA -TOVARNIK - DG,

Javni poziv za uvid u spis predmeta HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture (pdf)