Javni pozivi i natječaji

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

Objavljeno: 24. svibnja 2016.

Na temelju odredbe članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08. i  61/11. dalje : ZSNLP(R)S ) pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda objavljuje

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme (pdf)


U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, na radno mjesto

- samostalni upravni referent 1 – za izdavanja dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje

 

Upute i obavijesti kandidatima (pdf)