Ispis

Na temelju odredbi članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. i  61/11. dalje : ZSNLP(R)S ) privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda objavljuje

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme (pdf)

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo, na radno mjesto

- viši stručni suradnik 1 – za pravne poslove

 

- Upute i obavijesti kandidatima (pdf)