Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u glavni projekt, radi izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole

Objavljeno: 26. travnja 2016.

Ovaj Upravni odjel zaprimio je zahtjev DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE, OIB:07158584587, KRALJICE JELENE 26, SLAVONSKI BROD, za izdavanje gore navedenog akta za zahvat u prostoru:DOGRADNJA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE, na zemljištu k.č.br. 3263/1, k.o. Slavonski Brod u Slavonskom Brodu, Ulica kraljice Jelene 26.

- Javni poziv za uvid u glavni projekt, radi izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole (pdf)