Ispis

Ovaj Upravni odjel zaprimio je zahtjev Grada Slavonskog Broda, Vukovarska br. 1, Slavonski Brod, za izdavanje gore navedenog akta za zahvat u prostoru: IZGRADNJA KLUPSKIH PROSTORIJA (P+1) „NK PODVINJE", na zemljištu k.č . br. 2754/1, 2754/2, k.o. Podvinje u Slavonskom Brodu.

- Javni poziv za uvid u glavni projekt, radi izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole (pdf)