Javni pozivi i natječaji

Javni natječaj za imenovanje u službu na neodređeno vrijeme - pročelnik Upravnog odjela

Objavljeno: 21. ožujka 2016.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11. dalje: ZSNLP(R)S) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda, Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda, raspisuje

Javni natječaj za imenovanje u službu na neodređeno vrijeme (pdf)

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo, na radno mjesto

- pročelnik Upravnog odjela


Prilog:
- Upute i obavijeti kandidatima (pdf)