Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP ODS D.O.O.

Objavljeno: 29. veljače 2016.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
- rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - ZRAČNA MREŽA NISKOG NAPONA ZM NN 0,4 kV TS 381 , 383 10(20)/0,4 kV, ULICA STJEPANA RADIĆA, SLAVONSKI BROD, građevina 3. skupine

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP ODS D.O.O. (pdf)