Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda

Objavljeno: 26. veljače 2016.

Sukladno članku 16. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Grada Slavonskoga Broda ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 13/98., 19/08. i 8/09.i "Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda" br. 4/12.), Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda raspisao je Javni poziv za predlaganje kandidata za dobitnike javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskoga Broda.

Prijedlozi za dobitnike javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda primaju se u roku od 30 dana od dana objave Javnog poziva (od dana 26. veljače 2016. godine zaključno s danom 29. ožujka 2016. godine), a odluka o dobitnicima javnih priznanja i nagrada donosi se na sjednici Gradskog vijeća najmanje 15 dana prije Dana Grada, 16. svibnja 2016. godine.

Uz prijavu ili prijedlog za dodjelu javnog priznanja i nagrade Grada Slavonskog Broda predlagatelj je dužan obrazložiti prijedlog, prikupiti i priložiti sve potrebne podatke i dokumentaciju kojom se mogu potkrijepiti činjenice navedene u prijedlogu.


Prilog:
- Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja i nagrada Grada Slavonskog Broda (pdf)