Javni pozivi i natječaji

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za gospodarenje športskim objektima I. i II. kategorije u Slavonskom Brodu

USTANOVA ZA GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA
UPRAVNO VIJEĆE

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br.76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) i članka 19., 24., 25. i 26. Statuta Ustanove za gospodarenje športskim objektima I. i II. kategorije (dalje: Ustanova)  te na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja od 21. siječnja 2016. godine, Upravno vijeće Ustanove, raspisuje


Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za gospodarenje športskim objektima I. i II. kategorije u Slavonskom Brodu


Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za gospodarenje športskim objektima I. i II. kategorije u Slavonskom Brodu.

Ravnatelj/ica se imenuje na mandatno razdoblje od 4 godine, reizborno radno mjesto, uz obvezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci.

Kandidati za ravnatelja/icu Ustanove osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:
-    visoka stručna sprema
-    pet (5) godina radnog staža u struci
-    stručne, radne i organizacijske sposobnosti za obavljanje poslova ravnatelja/ice
-    prijedlog Programa rada koji sadrži plan za razvoj i unapređenje rada Ustanove.

Za izradu Programa rada kandidati sve potrebne podatke mogu dobiti na službenoj internetskoj stranici Grada Slavonskog Broda www.slavonski-brod.hr – kategorija Natječaji i na službenoj internetskoj stranici Ustanove za gospodarenje športskim objektima www.uzgso.hr

Uz prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici sljedeće dokumente:
1.  životopis
2.  prijedlog programa rada
3.  domovnica
4.  uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
5.  dokaz o stručnoj spremi (diploma)
6.  dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

Pisana prijava podnosi se u roku od osam (8) dana od objave natječaja na adresu Upravno vijeće Ustanove za gospodarenje športskim objektima, Stanka Vraza 2/a, 35000 Slavonski Brod, uz naznaku „natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja“- ne otvaraj.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Ustanova za gospodarenje športskim objektima zadržava pravo poništenja natječaja bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Tomislav Vujić

Prilog:
- Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2014. godinu (pdf)

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Ustanove za gospodarenje športskim objektima I. i II. kategorije u Slavonskom Brodu