Javni pozivi i natječaji

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Objavljeno: 30. studenoga 2015.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme 
(NN br.129)

u Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za lokalnu samoupravu na radno mjesto

- viši stručni suradnik 1 - za odnose s javnošću i protokol
      - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme