Javni pozivi i natječaji

Javni natječaj za imenovanje u službu na neodređeno vrijeme - pročelnik Upravnog odjela

Objavljeno: 16. studenoga 2015.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08. i 61/11.) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda, Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda, raspisuje

Javni natječaj za imenovanje u službu na neodređeno vrijeme
(NN, 13.11.2015.)

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo, na radno mjesto

- pročelnik Upravnog odjela
      - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme