Javni pozivi i natječaji

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

Objavljeno: 12. studenoga 2015.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine RH, br. NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), Gradonačelnik raspisuje

Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (pdf)