Javni pozivi i natječaji

Oglas za imenovanje u službu na određeno vrijeme - pročelnik Upravnog odjela

Objavljeno: 06. svibnja 2015.

Na temelju odredbe članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08. i  61/11.) Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda objavljuje

O G L A S
za imenovanje u službu na određeno vrijeme

U Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo, na radno mjesto

- pročelnik Upravnog odjela (pdf)

- Upute i obavijesti kandidatima (pdf)