Javni pozivi i natječaji

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

Objavljeno: 09. travnja 2015.

Na temelju odredbe članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08. i  61/11. dalje : ZSNLP(R)S ) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 10. veljače 2015. godine, pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda objavljuje

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme (pdf)

- Upute i obavijesti kandidatima (pdf)