Ispis

Na temelju odredbe članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08. i  61/11.) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Slavonskog Broda od 10. veljače 2015. godine, Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda objavljuje

Oglas za imenovanje u službu na određeno vrijeme (pdf)

- Upute i obavijesti kandidatima (pdf)