Javni pozivi i natječaji

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa-samostalni upravni referent za izdavanje dozvola u provedbi dokumenata prostornog uređenja

Objavljeno: 09. siječnja 2015.

O G L A S

ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Temeljem Zakona o poticanju zapošljavanja (NN, br. 57/12, 120/12), Grad Slavonski Brod raspisuje i objavljuje oglas za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto:

- samostalni upravni referent 1 za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja

Razina obrazovanja: magistar struke ili stručni specijalist građevinske, arhitektonske ili pravne struke

Broj izvršitelja: 2

Oglas je otvoren od 9. siječnja 2015. godine do 17. siječnja 2015. godine. Uz zamolbu kandidati su dužni dostaviti: životopis, presliku osobne iskaznice ili domovnice, presliku diplome kao dokaz o stručnoj spremi. Izabrani kandidat dužan je dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Zamolbe s dokumentacijom dostaviti na adresu:
Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod (s naznakom)
„oglas: stručno osposobljavanje – ne otvarati“