Javni pozivi i natječaji

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Sukladno objavljenom oglasu za prijam u službu na određeno vrijeme višeg stručnog suradnika 1 - za zaštitu okoliša i prostorno uređenje grada u Upravnom odjelu za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda i Liste kandidata prijavljenih na oglas, a koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, p o z i v a m o Vas da pristupite provjeri znanja i sposobnosti dana 14. studenog 2014. godine (petak) u vijećnici Gradske uprave Grada Slavonskog Broda (Tvrđava), Vukovarska 1.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provest će se sukladno Uputama i obavijesti kandidatima za prijam u službu višeg stručnog suradnika 1 – za zaštitu okoliša i prostorno uređenje grada, na određeno vrijeme, objavljene na Web stranici Grada Slavonskog Broda, www.slavonski-brod.hr, kako sljedi:
             
- PROVJERA POZNAVANJA RADA NA RAČUNALU  u  9,00 sati
- USMENA PROVJERA ZNANJA  u  11,30 sati

Pozivaju se:
 
1.    Irena Kozina
2.    Željka Drdar
3.    Ivan Uzun
4.    Nika Fulanović
5.    Aleksandra Glavić
6.    Sandra Lenček

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti