Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u projektnu dokumentaciju radi izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole

Objavljeno: 24. srpnja 2014.

UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO,
PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
            
                                                       
            Ovaj Upravni odjel 15.07.2014. godine zaprimio je zahtjev RH MINISTARSTVA FINANCIJA, UPRAVA ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE, UNUTARNJU REVIZIJU I NADZOR iz Zagreba, Katanićeva 5, za izdavanje građevinske dozvole za zahvat u prostoru REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA MEĐUNARODNOG CESTOVNOG GRANIČNOG PRIJELAZA SLAVONSKI BROD – BROD na k.č.br. 3678/2  k.o. Slav. Brod u Slavonskom Brodu.

Javni poziv za uvid u projektnu dokumentaciju, radi izjašnjenja u postupku izdavanja građevinske dozvole.