Javni pozivi i natječaji

Javni poziv za uvid u spis predmeta - izgradnja biciklističko - pješačke staze i biciklističke trake u Zvonimirovoj ulici

Objavljeno: 10. listopada 2019.

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

na postojećoj građevnoj čestici 1291/1, 5903/230, 5903/241; k.o . Slavonski Brod (Slavonski Brod, Zvonimirova ulica).

II. Uvid u spis predmeta mo že se izvršiti dana 16.10.2019 u 12:30 sati, na lokaciji - Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Gradska uprava, soba 26.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)