Ispis

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava - izgradnja pješačko- biciklističke staze u ulici Pavla Rittera Vitezovića

na postojećim građevnim česticama k.č.br. 5241/60, 6267, 6222, 5294/71, 5268/2, 5268/3; k.o. Slavonski Brod (Slavonski Brod, ulica Pavla Rittera Vitezovića)


II
. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.09.2019 u 10:30 sati, na lokaciji - Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Gradska uprava, soba 26.

 

Prilog:
- Javni poziv za uvid u spis predmeta (pdf)