Javni pozivi i natječaji

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - Viši stručni suradnik 1- za odnose s javnošću i protokol

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 17 i 19.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/18.,112/19 dalje: ZSN), privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda raspisuje i objavljuje


J A V N I   N A T J E Č A J

za prijam u službu na neodređeno vrijeme

 

U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za lokalnu samoupravu, na radno mjesto :

- Viši stručni suradnik 1- za odnose s javnošću i protokol

- 1 ( jedan ) izvršitelja/ica na neodređeno vrijeme 

Opći uvjeti za prijam u službu:

  • punoljetnost,
  • hrvatsko državljanstvo,
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

Pored općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:

  • magistar ili stručni specijalist novinarstva, odnosa s javnošću, politologije, komunikologije ili srodne struke ( 300 ECTS bodova),
  • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni ispit ili polaganje u zakonskom roku ,
  • poznavanje rada na računalu.

 

 Prilog:


Poveznice:

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme - Viši stručni suradnik 1- za odnose s javnošću i protokol