Javni pozivi i natječaji

Odluka o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika upravnog tijela

GRADONAČELNIK
KLASA: 112-02/20-01/1
URBROJ: 2178/01-07-20-19
Slavonski Brod, 18.ožujka 2020. godine

Na temelju odredbe članka 19.st2. u svezi čl. 24. st.5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/18, 112/19 ) Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda donosi

O D L U K U
o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika upravnog tijela
 

I.

Poništava se Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskoga Broda  KLASA: 112-03/20-01/1 URBROJ: 2178/01-07-20-2 od 9.siječnja 2020., objavljen putem Narodnih novina br. 4/20, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te službenih web stranica Grada dana 10.siječnja 2020. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

 

GRADONAČELNIK
Mirko Duspara, dr.med.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Odluka o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika upravnog tijela