Javni pozivi i natječaji

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme - Stručni referent 1-za poslove pisarnice i arhiva

Objavljeno: 24. veljače 2020.

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08, 61/11 ,4/18 , 112/19, dalje: ZSN LP(R)S ) privremena pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda raspisuje i objavljuje

O G L A S
za prijam u službu na određeno vrijeme

 

U Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za lokalnu samoupravu na radno mjesto:
-  Stručni referent 1-za poslove pisarnice i arhiva
- 1 (jedan) izvršitelja/ica na određeno vrijeme
  radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice

 

Prilog:


Poveznice: