Javni pozivi i natječaji

Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za promet

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI
SUSTAV I KOMUNALNO REDARSTVO

KLASA: 112-03/19-01/19
URBROJ: 2178/01-07-19-20

Slavonski Brod, 9. prosinca 2019. godine

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 24. st.5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/18, 112/19 ) privremena pročelnica Upravnog odjela za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda donosi

O D L U K U
o poništenju Oglasa za prijam  u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za promet

 
I

Poništava se Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za promet -1 izvršitelj, KLASA: 112-03/19-01/19 URBROJ: 2178/01-07-19-2 od 30.10.2019., objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te službenih web stranica Grada iz razloga što je naknadno prestao razlog zbog kojeg je raspisan Oglas.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

                                                                                                    

                                                                                                                                       PRIVREMENA  PROČELNICA
Tamara Mokricki,mag.ing.aedif.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Odluka o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik 1-za promet