Javni pozivi i natječaji

Javni poziv - nerazvrstana cesta „Ulica Mate Grkovića"

Na temelju članka 131., 132. i 133.  Zakona o cestama (Narodne Novine 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja središnjeg ureda Državne geodetske uprave o snimku i geodetskom elaboratu izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28, od 24. listopada 2012. godine, Grad Slavonski Brod kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Slavonskog Broda, objavljuje:

JAVNI POZIV

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta „Ulica Mate Grkovića" u Slavonskom Brodu na k.č. br. 2632, 2960, 2618/6, 2617/9, 2617/7, 2635, 2634/2, 2634/3, 2938/2, 2958, 2959/1, 2660/3, 2661/4, 2662/4, 2659/3, 2663/8, 2665/3, 2666/3, 2609/4, 2610/3, 2613/2, 2613/3, 2941, 2957, 2667/5, 2667/8, 2606/2, 2606/4, 2954, 2673, 2674/4, 2675/1, 2676/21, 2677/2, 2677/6, 2585/4, 2587/1, 2590/2, 2940, 2543/91, 2680/3, 2679/4, 2681/5, 2682/3, 2682/2, 2682/1, 2566/11, 2569/2, 2570/4, 2574/4, 2574/5 i 2576/1 k.o. Podvinje, da Grad Slavonski Brod kao upravitelj započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstana ceste u navedenoj katastarskoj općini. Radovi započinju dana 25. studenog 2019. godine i od toga datuma Grad Slavonski Brod započinje s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izvedene nerazvrstane ceste, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Stjepana Rakitića, dipl. ing. geod. GEO 76 iz GEOKOD d.o.o. Slavonski Brod, M. Gupca 30.

Nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja 28. studenog 2019. godine od 08:00 - 9:00 sati u zgradi Gradske uprave u Slavonskom Brodu, Vukovarska ulica 1.

                                                                      

GRADONAČELNIK
Mirko Duspara, dr. med.

PLAĆANJE GRADSKIH RAČUNA BEZ NAKNADE

U poslovnicama Gradske blagajne mogu se platiti i svi ostali računi uz naknadu od 2,00 kune po uplatnici. Radno vrijeme Gradskih blagajni:

  • Trg Ivane Brlić-Mažuranić 7a (Korzo) Ponedjeljak - Petak 07:30-13:00, te od 14:00 do 18:30 sati, Subota 08:00-13:00
  • Horvatova (Tržnica) Ponedjeljak - Subota 07:00-13:00
Nalazite se ovdje: Naslovnica Javni pozivi i natječaji Javni poziv - nerazvrstana cesta „Ulica Mate Grkovića"